Středisko odpadů Mníšek s. r. o.


Naše společnost působí v oblasti ochrany životního prostředí od roku 1992.

Nabízíme služby v těchto oblastech:

  • odborné expertizy
  • ovzduší
  • odpady
  • radiační ochrana
  • vody
  • zahlazování následků hornické činnosti
  • monitoring

Dále prostřednictvím firmy SANTEO s. r. o. nabízíme:

  • měření prašného spadu
  • měření prašnosti a chemických škodlivin v pracovním prostředí dle vyhlášky č. 361/2007 Sb.

Copyright © 2010 autor: Petr Lundák, e-mail: lundakpetr@seznam.cz